สัญลักษณ์โรงเรียนพรประสาทวิทยา

โรงเรียนพรประสาทวิทยา


มีอักษรย่อ คือ
พ.ป..

——————————————

โรงเรียนพรประสาทวิทยา เลขที่ 1060 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-4650301 , โทรสาร : 02-4650301